MD-CNC全自動三座標測量儀
 
MD
MD-HA
型號
量測範圍(mm)
示值誤差
探測誤差
示值誤差
探測誤差
最大載荷
564
500X600X400
2.6+L/250
2.6
1.9+L/300
1.9
500
686
600X800X600
2.7+L/250
2.7
2.0+L/300
2.0
800
8106
800X1000X600
2.8+L/250
2.8
2.2+L/300
2.2
1000
10128
1000X1200X800
3.2+L/250
3.2
2.6+L/300
2.6
1500
10158
1000X1200X800
3.2+L/250
3.2
2.6+L/300
2.6
1800
10208
1000X1200X800
3.2+L/250
3.2
2.6+L/300
2.6
2000
121510
1200X1500X1000
4.0+L/250
4.0
-
-
2200
12Y10
1200XYX100
4.0+L/250
4.0
-
-
2200

 

Aries-CNC 全自動三座標測量儀

 

 
Aires
Aires-HA
型號
量測範圍(mm)
示值誤差
探測誤差
示值誤差
探測誤差
最大載荷
564
500X600X400
2.2+L/300
2.2
1.3+L/330
1.3
500
686
600X800X600
2.4+L/300
2.4
1.5+L/330
1.5
800
8106
800X1000X600
2.5+L/300
2.5
1.7+L/330
1.7
1000
10128
1000X1200X800
2.9+L/300
2.9
2.2+L/330
2.2
1500
10158
1000X1200X800
2.9+L/300
2.9
2.2+L/330
2.2
1800
10208
1000X1200X800
2.9+L/300
2.9
2.2+L/330
2.2
2000
121510
1200X1500X1000
3.6+L/300
3.6
-
-
2200
12Y10
1200XYX100
3.6+L/300
3.6
-
-
2200

 

Aries-CNC 守自動三座標測量儀

 

564型
1076型
量測範圍(mm)
500X600X400
1000X700X600
示值誤差
3.0+L/250
3.8+L/250
外型尺寸
1046x958x2235
1750x1100x2350
最大載荷
500
1000

 

MD手動三座標測量儀
量測範圍(mm)
600X500X400
示值誤差
3.5+L/200
外型尺寸
1046x958x2150
最大載荷
1000

 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
川詠貿易有限公司 2008 Copyright Chuan Yong Trading Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED